top of page

הצרות תעלת השדרה הצווארית

במקרים בהם יש לחץ משמעותי על חוט השדרה בצוואר קיים סיכון מוגבר להתדרדרות נוירולוגית עד כדי שיתוק והפרעה סוגרים. הניתוח מיועד לשיחרור הלחץ ולמניעת התדרדרות נוספת. הגישה לצוואר היא גישה אחורית או קדמית ותלויה במיקום בו קיים לחץ רב יותר על חוט השדרה. בגישה אחורית מבצעים הסרה של האלמנטים האחוריים של החוליות. הפעולה מאפשרת הרחבת התעלה, והלחץ מחוט השדרה והשורשים פוחת. לרוב יש צורך לייצב את אזור הניתוח עם ברגים ומוטות כדי למנוע חוסר יציבות. בגישה קדמית מתבצעת כריתת דיסק הבין חוליתי או את גוף החוליה תלוי במיקום האנטומי של הלחץ ובגודל הפתולוגיה. במקום הדיסק או חוליה שהוסרה נשתמש בכלוב יעודי.

לאחר הניתוחים יש צורך בשימוש בצווארון קשיח במשך כחודש וחצי.

לחץ כאן לצפיה בוידאו שמסביר על הפעולה בגישה אחורית מאתר Understand.com

לחץ כאן לצפיה בוידאו שמסביר על הפעולה בגישה קדמית מאתר Understand.com

bottom of page