top of page

פריצת דיסק - כריתת דיסק בגישה זעיר פולשנית

ניתוח לכריתה של פרגמנט דיסק פרוץ מתבצע בקרב מטופלים אשר סובלים מפריצת דיסק, ואשר לא חשו בשיפור לאחר ניסיון טיפול שמרני במשך 6 שבעות לפחות. דיסק פרוץ בגב התחתון גורם ללחץ מכני על שק השדרה והשורשים. לרוב מדובר במטופלים עם כאב גב שמקרין לרגל ומלווה בתחושת חום, נימול, זרמים חשמליים בפיזור העצב שיוצא משק השדרה.

במקרים חמורים ייתכנו חולשת שרירם בגפיים תחתונות והפרעה במתן שתן או צואה. במקרים אלו יש צורך בהתערבות ניתוחית דחופה. הניתוח מתבצע בטכנולוגיה מתקדמת בגישה זעיר פולשנית עם מיקרוסקופ ייעודי וצינורות להרחבת הרקמה הרכה בחתך של כ-2.5 סמ. בפריצת דיסק צווארי המטופל סובל מכאב המקרין ליד. הניתוח מתבצע בגישה קדמית או אחורית בגישה זעיר פולשנית. בגישה קדמית מתבצעת כריתה של כל הדיסק ושיחרור הלחץ הקיים על השורש. בהמשך יש צורך בקיבוע של החוליות ע"י כלוב ייעודי.  

בגישה אחורית זעיר פולשנית נעשה שימוש בצינורות להרחבת הרקמה הרכה על מנת להגיע לאלמנטים האחוריים של החוליות. כך מתבצעת כריתה מבוקרת ומינימלית של החלק האחורי של תעלת השורש, והסרת הפרגמנט של הדיסק הפרוץ. אין צורך בקיבוע של חוליות לאחר הניתוח.

 

לניתוחים מעל 85% הצלחה לשיפור כאבים בגפיים.

לחץ כאן על מנת לצפות בוידאו שמסביר על הפעולה מאתר Understand.com

bottom of page